Bạch thủ đề miền Bắc

Xem thống kê
Giá dịch vụ: 1.000.000 VND
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi"! Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài đang trong tay bạn!
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Nạp thẻ và nhận số tại đây!
Thống kê Bạch thủ đề miền Bắc
NgàyBạch thủ đề miền BắcKết quả
Hôm nay
Nghỉ dịch Covid-19
31/03/2020 19 Trúng 19
30/03/2020 02 Trúng 02
29/03/2020 60 Trượt
28/03/2020 59 Trúng 59
27/03/2020 55 Trúng 55
26/03/2020 35 Trúng 35
25/03/2020 96 Trúng 96
24/03/2020 78 Trúng 78
23/03/2020 13 Trượt
22/03/2020 24 Trúng 24
21/03/2020 74 Trượt
20/03/2020 36 Trúng 36
19/03/2020 74 Trúng 74
18/03/2020 96 Trượt
17/03/2020 49 Trượt
16/03/2020 22 Trúng 22
15/03/2020 01 Trúng 01
14/03/2020 15 Trúng 15
13/03/2020 18 Trúng 18
12/03/2020 51 Trúng 51
11/03/2020 14 Trượt
10/03/2020 49 Trúng 49
09/03/2020 73 Trúng 73
08/03/2020 60 Trúng 60
07/03/2020 68 Trúng 68
06/03/2020 54 Trúng 54
05/03/2020 91 Trúng 91
04/03/2020 23 Trúng 23
03/03/2020 28 Trượt
02/03/2020 60 Trượt
01/03/2020 35 Trúng 35
29/02/2020 67 Trượt
28/02/2020 39 Trượt
27/02/2020 82 Trượt
26/02/2020 40 Trượt
25/02/2020 36 Trượt
24/02/2020 61 Trượt
23/02/2020 50 Trượt
22/02/2020 47 Trúng 47
21/02/2020 60 Trượt
20/02/2020 34 Trượt
19/02/2020 92 Trượt
18/02/2020 96 Trượt
17/02/2020 60 Trượt
16/02/2020 76 Trúng 76
15/02/2020 60 Trượt
14/02/2020 74 Trượt
13/02/2020 32 Trúng 32
12/02/2020 47 Trúng 47
11/02/2020 96 Trúng 96
10/02/2020 78 Trượt
09/02/2020 16 Trượt
08/02/2020 91 Trúng 91
07/02/2020 73 Trúng 73
06/02/2020 75 Trúng 75
05/02/2020 15 Trúng 15
04/02/2020 97 Trượt
03/02/2020 92 Trượt
02/02/2020 29 Trượt
01/02/2020 76 Trượt
01/02/2020 15 Trúng 15
31/01/2020 15 Trúng 15
30/01/2020 02 Trượt
29/01/2020 89 Trúng 89
28/01/2020 57 Trượt
23/01/2020 75 Trúng 75
22/01/2020 49 Trúng 49
21/01/2020 97 Trúng 97
20/01/2020 50 Trúng 50
19/01/2020 21 Trúng 21
18/01/2020 06 Trúng 06
17/01/2020 71 Trúng 71
16/01/2020 82 Trúng 82
15/01/2020 10 Trúng 10
14/01/2020 64 Trúng 64
13/01/2020 42 Trượt
12/01/2020 80 Trúng 80
11/01/2020 58 Trúng 58
10/01/2020 98 Trượt
09/01/2020 74 Trúng 74
08/01/2020 04 Trúng 04
07/01/2020 54 Trúng 54
06/01/2020 12 Trúng 12
05/01/2020 21 Trúng 21
04/01/2020 49 Trúng 49
03/01/2020 43 Trúng 43
02/01/2020 04 Trúng 04
01/01/2020 05 Trúng 05
31/12/2019 08 Trúng 08
30/12/2019 89 Trượt
29/12/2019 81 Trượt
28/12/2019 01 Trúng 01
27/12/2019 77 Trúng 77
26/12/2019 37 Trượt
25/12/2019 81 Trúng 81
24/12/2019 26 Trúng 26
23/12/2019 22 Trượt
22/12/2019 42 Trúng 42
21/12/2019 48 Trúng 48
20/12/2019 84 Trúng 84
19/12/2019 81 Trúng 81
18/12/2019 49 Trúng 49
17/12/2019 52 Trượt
16/12/2019 68 Trúng 68
15/12/2019 06 Trúng 06
14/12/2019 94 Trúng 94
13/12/2019 76 Trúng 76
12/12/2019 47 Trúng 47
11/12/2019 78 Trượt
10/12/201935Trượt
09/12/2019 76 Trúng 76
08/12/2019 40 Trúng 40
07/12/2019 38 Trúng 38
06/12/2019 30 Trúng 30
05/12/201967Trúng 67
04/12/201939Trượt
03/12/201968Trượt
02/12/201997Trúng 97
01/12/201927Trượt
30/11/201987Trượt
29/11/201940Trượt
28/11/201932Trúng 32
27/11/201979Trượt
26/11/201946Trượt
25/11/201968Trúng 68
24/11/201942Trúng 42
23/11/201934Trượt
22/11/201970Trượt
21/11/201978Trượt
20/11/201951Trúng 51
19/11/201924Trượt
18/11/201985Trượt
17/11/201910Trượt
16/11/201982Trúng 82
15/11/201935Trượt
14/11/201958Trúng 58
13/11/201981Trượt
12/11/201974Trượt
11/11/201996Trượt
10/11/201910Trúng 10
09/11/201903Trượt
08/11/201909Trượt
07/11/201924Trúng 24
06/11/201981Trúng 81
05/11/201980Trượt
04/11/201943Trúng 43
03/11/201921Trượt
02/11/201945Trượt
01/11/201968Trúng 68
31/10/201912Trượt
30/10/201998Trúng 98
29/10/201928Trượt
28/10/201937Trượt
27/10/201918Trượt
26/10/201909Trúng 09
25/10/201921Trượt
24/10/201914Trượt
23/10/201952Trượt
22/10/201935Trượt
21/10/201974Trúng 74